IPTV (Internet Protocol TV) je usluga koja je bazirana na ADSL tehnologiji, a korisnicima osigurava da mogu na svom TV-u pratiti televizijske i radio kanale te koristiti brojne interaktivne usluge.

Prednost ove usluge je to što u svakom domaćinstvu postoji telefonska linija i sa samim širenjem ADSL mreže koja u tehničkom smislu može podržati IPTV, dolazi i do širenja same IPTV usluge.

Uvođenjem IPTV-a u svoj dom, korisnik dobija mogućnost da preko svog TV-a prati brojne TV i radio kanale jednostavnim upravljanjem Set Top Box uređaja koji vrši prenos slike i zvuka na TV. Takođe, kako je za IPTV uslugu potreban i ADSL priključak, korisnik dobija mogućnost za vrlo kvalitetan, širokopojasni internet pristup.

Za korisnika je najvaznije da on dobija digitalnu sliku izuzetnog kvaliteta koju dosad nije mogao videti na televizoru osim kada je gledao filmove sa DVD plejera. IPTV usluga ima mogućnost nadogradnje i na High Definition sadržaje (HD sadrzaje).
Ključna prednost za korisnika je njegov ulalazak u digitalnu i interaktivnu budućnost televizije.

Pored redovnih kanala visokog kvaliteta, IPTV podrazumeva i brojne druge usluge direktno na TV ekranu korisnika, kao što su:

  • VOD – video on demand usluga – predstavlja tzv. “virtuelnu” videoteku koja omogućava korisnicima da putem IPTV sistema iz svog stana naručuju filmove, serije i sl.
  •  NPVR – mrežno snimanje programa,
  • Time shift TV – mogućnost gledanja TV programa unazad,
  • EPG – Elektronski TV vodič za kanale koje može da gleda,
  • Gaming – igranje unutar IPTV sistema i brojne druge mogućnosti

Dakle IPTV usluga podrzumeva gledanje živih kanala, snimljenih programa, video sadržaja na zahtev, te korištenje interaktivnih usluga na Vašem TV ekranu u vrhunskom kvalitetu slike i zvuka.